Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ασφαλείας

ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΗ

Θεωρούμε σημαντικό να ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας. Ακολουθούμε αυστηρά τους κανόνες καθαρισμού όλων των χώρων διαμονής, ακολουθώντας προσεκτικά τα πρωτόκολλα καθαρισμού, υγιεινής και απολύμανσης. Αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν:

• Τυπικοί κύκλοι καθαρισμού και απολύμανσης σε όλα τα σημεία.
• Ορατή τοποθέτηση απολυμαντικών χεριών.
• Συχνός καθαρισμός και πλύσιμο πολυσύχναστων χώρων και συχνών επιφανειών αφής, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων και των σκαλοπατιών.
• Άμεση ανταπόκριση στον καθαρισμό έκτακτης ανάγκης.
• Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας για προτάσεις ή / και σχόλια που θα βελτιώσουν τη λειτουργία μας.